171721 l 17 05 2023 l 11

Sociale koop­woningen

Sociale koopwoningen mét aangebouwde berging/bijkeuken/installatieruimte van circa 10 m2, gelegen op perceel vanaf 138 m2. De woningen liggen aan een brede laan met veel groen en water aan de overzijde van de weg.

Aanbod fase 1

Aanvullende voorwaarden sociale koopwoningen

Voor de sociale koopwoningen (bouwnummer 1 t/m 10) geldt een zelfbewoningsplicht en een anti-speculatiebeding. Koper is verplicht het verkochte zelf te bewonen gedurende een periode van vijf jaar na oplevering. Indien koper deze bepaling niet nakomt, is hij een direct opeisbare boete verschuldigd van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) ten behoeve van verkoper. 

Indien koper het verkochte binnen vijf jaar na de juridische levering overdraagt, is koper een vergoeding verschuldigd aan de verkoper. De vergoeding is een percentage van de overwaarde van de woning ten tijde van de datum van juridisch eigendomsoverdracht bij de notaris ten opzichte van de oorspronkelijke overeenkomst en wordt als volgt berekend: bij verkoop in het eerste jaar na juridische levering is de vergoeding 100% (honderd procent), in het tweede jaar 80% (tachtig procent), in het derde jaar 60% (zestig procent), in het vierde jaar 40% (veertig procent), in het vijfde jaar 20% (veertig procent). Bij de berekening van de vergoeding wordt rekening gehouden met de door koper aangebrachte waardeverhogingen of aanpassingen

Vogelvlucht 3
171721 l 17 05 2023 l 12
171721 l 17 05 2023 l 11

Benieuwd naar de overige woningtypes?

Ik heb interesse

Schrijf u in voor fase II, dan nemen wij contact met u op.

ontwikkeling

De Polder Ontwikkeling bv
(onderdeel van Van Wiggen Vastgoed)

Architect

Logo

Aannemer

Van wiggen bouw logo vierkant bewerkt 1 240x240

In verband met de privacy verordening attenderen wij u erop dat de door u verstrekte gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld. Uw gegevens worden alleen ter beschikking gesteld aan de bij dit project betrokken partijen als ontwikkelaar, aannemer, makelaar en notaris.